NỘI THẤT NHÀ HÀNG NHẬT BẢN SUSHIYA KIKU TẠI HẢI PHÒNG

 

Nội thất Nhà hàng Sushiya KIKU tại Hải Phòng 01

Nội thất Nhà hàng Sushiya KIKU tại Hải Phòng 02

Nội thất Nhà hàng Sushiya KIKU tại Hải Phòng 03

Nội thất Nhà hàng Sushiya KIKU tại Hải Phòng 04

Nội thất Nhà hàng Sushiya KIKU tại Hải Phòng 05

Nội thất Nhà hàng Sushiya KIKU tại Hải Phòng 06

Nội thất Nhà hàng Sushiya KIKU tại Hải Phòng 07

Nội thất Nhà hàng Sushiya KIKU tại Hải Phòng 08

Nội thất Nhà hàng Sushiya KIKU tại Hải Phòng 09

Nội thất Nhà hàng Sushiya KIKU tại Hải Phòng 10

 

Nhà hàng SUSHIYA KIKU HẢI PHÒNG: 67 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng

Hotline:  0313.842.588 - 0942.005.799 -  Email : sushiyakikuhaiphong@gmail.com

Xem thêm:

Để lại bình luận