NỘI THẤT NHÀ HÀNG NHẬT BẢN BBQ KIKU TẠI HẢI PHÒNG

 

Nhà hàng Nhật nướng tại Hải Phòng 01

Nhà hàng Nhật nướng tại Hải Phòng 02

Nhà hàng Nhật nướng tại Hải Phòng 03

Nhà hàng Nhật nướng tại Hải Phòng 04

Nhà hàng Nhật nướng tại Hải Phòng 05

Nhà hàng Nhật nướng tại Hải Phòng 05

Nhà hàng Nhật nướng tại Hải Phòng 06

Nhà hàng Nhật nướng tại Hải Phòng 07

 

Nhà hàng BBQ KIKU HẢI PHÒNG: 87 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng

Hotline:  0313.829.239 - 0968.797.238 -  Email : kikuhaiphong@gmail.com

Xem thêm:

Để lại bình luận