QUY ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM

VỚI CÁC BÀN CÓ PHỤ NỮ ĐI CÙNG :

  • TẶNG CƠM CUỐN ĐẶC BIỆT
  • TẶNG VOUCHER TRỊ GIÁ 200,000đ CHO BÀN CÓ HÓA ĐƠN THANH TOÁN TỪ 1,500,000 – 2,000,000đ
  • TẶNG VOUCHER TRỊ GIÁ 300,000đ CHO BÀN CÓ HÓA ĐƠN THANH TOÁN TRÊN 2,000,000 – 3,000,000đ
  • TẶNG VOUCHER TRỊ GIÁ 500,000đ CHO BÀN CÓ HÓA ĐƠN THANH TOÁN TRÊN 3,000,000đ.

PROMOTION FOR TABLES WITH LADY TOGETHER :

  • FREE  SPECIAL ROLL 
  • PRESENT VOUCHER 200,000vnd FOR BILL FROM 1,500,000 – 2,000,000vnd
  • PRESENT VOUCHER 300,000vnd FOR BILL FROM OVER 2,000,000 – 3,000,000vnd
  • PRESENT VOUCHER 500,,000vnd FOR BILL FROM OVER 3,000,000vnd

Để lại bình luận